Đi thẳng đến nội dung

Decree on Recognition and Promulgation of Vocational Education Development Strategies 2006-2020 No. 137 / PM, 03/05/2007

Decree on Recognition and Promulgation of Vocational Education Development Strategies 2006-2020 No. 137 / PM, 03/05/2007

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on Recognition and Promulgation of Vocational Education Development Strategies 2006-2020 No. 137 / PM, 03/05/2007

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Access to education
  • Education policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2007
Đánh số trang 1
Ngày đăng tải tháng 5 15, 2018, 23:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 4, 2018, 06:22 (UTC)