Đi thẳng đến nội dung

2016 Progress Report: United Nations Development Assistance Framework in Lao PDR

This report covers key development trends and results achieved under the UN Development Assistance Framework 2012-2016, as well as challenges, lessons learned and way forward. It also reports on progress on communications and operations and includes an indicative financial overview.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - 2016 Progress Report: United Nations Development Assistance Framework in Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Aid and development
  • Development policy and administration
  • Multilateral development assistance
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

None

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Đồng tác giả (cá nhân) United Nations
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản United Nations
Ngày xuất bản 2017
Đánh số trang 66
Các từ khóa Policy Framework,Sustainable Development
Ngày đăng tải tháng 4 18, 2018, 12:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 10, 2019, 06:02 (UTC)