Đi thẳng đến nội dung

Decree on the Organization and Functioning of the National Committee on Education for People No. 229 / N. Vientiane, October 03, 2006

Decree on the Organization and Functioning of the National Committee on Education for People No. 229 / N. Vientiane, October 03, 2006

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on the Organization and Functioning of the National Committee on Education for People No. 229 / N. Vientiane, October 03, 2006

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Education policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2006
Đánh số trang 5
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 13:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 4, 2018, 08:01 (UTC)