Đi thẳng đến nội dung

Decree on the Organization and Functioning of the Institute of Social Sciences, No 297/22/09

Decree on the Organization and Functioning of the Institute of Social Sciences, No 297/22/09

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on the Organization and Functioning of the Institute of Social Sciences, No 297/22/09

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Education policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Access and use constraints
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Access and use constraints
Ngày xuất bản 2011
Đánh số trang 6
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 14:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 4, 2018, 08:47 (UTC)