Đi thẳng đến nội dung

Decree on income, No 381/January 23,2005

Decree on income, No 381/January 23,2005

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on income, No 381/January 23,2005

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Education policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Prime Minister's Office
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2005
Đánh số trang 7
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 10:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 4, 2018, 08:19 (UTC)