Đi thẳng đến nội dung

The Center for Khmer Studies: In focus No. 13, 2015-2016

The Center for Khmer Studies supports research, teaching and public service in the social sciences, arts and humanities in Cambodia and the Mekong region. This annual publication for the 2015-2016 year includes articles about CKS programmes and activities.

Data Resources (4)

Data Resource Preview - In Focus The Center for Khmer Studies

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Education and training
  • International relations
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Center for Khmer studies Head office: Po Box 9380 Wat Damnak, siem Reap, cambodia Tel: (855) 063 964 385 Phnom Penh office: 234 street 450, Tuol Tumpung ii, chamkamorn, Phnom Penh, cambodia Tel/fax: (855) 023 991 937 Email: center@khmerstudies.org NYoffice@khmerstudies.org Website: www.khmerstudies.org

Tác giả (tổ chức) Center for Khmer Studies (CKS)
Nơi xuất bản Siem Reap, Cambodia
Nhà xuất bản Center for Khmer Studies (CKS)
Ngày xuất bản 2013
Ngày đăng tải tháng 6 14, 2015, 22:50 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 7, 2016, 22:17 (UTC)