Đi thẳng đến nội dung

66 library_records found

Chuyên đề: Extractive industries

Kết quả lọc
 • Cambodian Assets: Deal Completion

  This announcement document highlights the Southern Gold has been re-issued the Snoul and Phnum Khtung exploration licenses for a period of 6 years as part of the Memot and...

 • Southern Gold: Phnum Romdul

  Southern Gold received exploration license in Phnum Romdul areas covering 180 square kilometers, located in the Kratie Province Eastern Cambodia.

 • Company Search: C.I.M.G (Cambodia International Mining Group) Co., Ltd.

  These screenshot documents are about information of C.I.M.G (Cambodia International Mining Group) Co., Ltd registered in the Ministry of Commerce. The information posted on the...

 • Company Search: Future Environment Ltd

  This screenshot document is about brief information of Future Environment Ltd, registered in the Ministry of Commerce. The information includes the company's objectives, place...

 • TTY Rithy Mexco Co Ltd address

  This screenshot document briefs information of TTY Rithy Mexco Co Ltd from Cambodia Chamber of Commerce's website. The information includes the company's address and contacts in...

 • Southern Gold (Cambodia) Ltd address

  This screenshot document briefs information of Southern Gold (Cambodia) Ltd., from Cambodia Superpages website (http://www.cambodiasuperpages.com/). The information includes the...

 • Business registration: Ratanak Stone (Cambodia) Development Co., Ltd.

  This screenshot provides information of Ratanak Stone (Cambodia) Development Co., Ltd..The company was registered at the Ministry of Commerce. The Chairman of this company is...

 • Business registration: Phea Pimex Group Co., Ltd.

  This screenshot provides information of Phea Pimex Group Co., Ltd. The company was registered at the Ministry of Commerce. The Chairman of this company is Chum Teav Choeung...

 • Business registration: OKSAN (Cambodia) Inc.

  This screenshot provides informaiton of OKSAN (Cambodia) Inc. The company was registered at the Ministry of Commerce. The Chairman of this company is Mr.Park Wa Jin. The address...

 • Business registration: Cambodia International Mining Group Co., Ltd

  This screenshot provides information of Cambodia International Mining Group Co., Ltd. (C.I.M.G). The registration was done at the Ministry of Commerce. The Chairman of this...

 • Khoáng sản – Phát triển – Môi trường: Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn, 2013

  Báo cáo là kết quả nghiên cứu do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2012. Một số vấn đề chính sách và thực tế đề cập...

 • Góp ý dự thảo quyết định cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ CT, PHMT đối với khai khoáng 2012

  Góp ý của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho bản dự thảo lần 2 Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt...

 • Đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên: Vai trò của Trung Quốc ở khu vực Đông Dương 2009

  Bài viết này tóm lược thảo luận chính sách của dự án nghiên cứu "Tìm hiểu Trung Quốc dưới vai trò một nhà hoạt động ở khu vực Đông Dương" do Quỹ Heinrich Boll Stiftung,...

 • Asia's agrarian reform in reverse: laws taking land out of small farmers' hands

  The April 2015 edition of Against the Grain -- a report by Genetic Resources Action International (GRAIN) on laws and mechanisms in Asia that result in land transfer from...

 • Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách, 2010

  Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm...

 • Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 và khả năng đáp ứng chính sách của Việt Nam, 2015

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Oxfam America evaluation report, extractive industries program in Cambodia (2009-2012)

  An independent evaluation of Oxfam America’s Extractive Industries in Cambodia program. The evaluation focuses on work undertaken between 2009 and 2012, which aimed to support...

 • ASEAN framework on extractives industries governance

  This presentation gives an overview of the ASEAN Framework on Extractives Industries Governance. The presenter outlines the context of the framework, the importance of the...

 • Large-scale extractive industry scoping study Cambodia (draft)

  A draft report of a scoping study on extractives in Cambodia. The country's mineral and hydrocarbon resources are largely untapped, but interest from foreign investors has...

 • The master plan study for promotion of the mining industry in the Kingdom of Cambodia : final report

  This report provides a road map for sustainable development and investment promotion in Cambodia's mining sector, giving due consideration to the country’s environment....

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).