Đi thẳng đến nội dung

Asia regional workshop: Indicators relevant for indigenous peoples, the Convention on Biological Diversity and the Millennium Development Goals

Proceedings of a regional workshop on Held in Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines, 7-10 November 2006. The objectives of the Workshop were: (a) to learn about global work on 'Indicators relevant for indigenous peoples', (b) to share perspectives from Asia on indigenous peoples, poverty and wellbeing and biodiversity, and (c) to contribute to the development of indicators relevant for indigenous peoples, the Convention on Biological Diversity and the Millennium Development Goals.

Data Resources (4)

Data Resource Preview - Asia Development Workshop Indicators Relevant for Indigenous Peoples, the Convention on Biological Diversity and the Millennium Development Goals

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Biodiversity
  • Development and assistance for ethnic minorities and indigenous people
  • Environmental and biodiversity protection
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Ethnic minorities and indigenous people associations
  • Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
  • United Nations
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) TEBTEBBA
Nơi xuất bản Oriental Mindoro, Philippines
Ngày xuất bản 2007
Ngày đăng tải tháng 6 14, 2015, 22:49 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 6, 2016, 07:14 (UTC)