Đi thẳng đến nội dung

Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 và khả năng đáp ứng chính sách của Việt Nam, 2015

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Bo tieu chuan EITI 2013 va kha nang dap ung chinh sach cua Viet Nam, 2015

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
Chủ đề
 • Anti-corruption
 • Budget
 • Construction policy and regulation
 • Economic policy and administration
 • Environment and natural resources
 • Environment and natural resources policy and administration
 • Extractive industries
 • Extractive industries policy and administration
 • Pollution and waste
 • Taxation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tác giả (cá nhân) Nguyễn Đức Anh, Trần Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thanh Hải
Tác giả (tổ chức) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Số ISBN 9786045511480
Ngày xuất bản 2015
Ngày đăng tải tháng 12 28, 2015, 12:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 17, 2016, 03:23 (UTC)