Đi thẳng đến nội dung

14 library_records found

Chuyên đề: Pollution and waste

Kết quả lọc
 • Get CLEAN and GREEN—Solid and Plastic Waste Management in Lao PDR

  This synthesis document summarizes the findings of this extensive analytical work and provides recommendations for change to support the outcomes of the National Green Growth...

 • Phnom Penh waste management strategy and action plan 2018-2035

  This document was aimed to set the direction for the city's waste management and promote the development of a conducive policy framework. The development of this waste...

 • Investigating Solutions to Marine Plastic Pollution in Cambodia

  This report reviews and synthesises research on the status and drivers of plastic waste and pollution in the coastal and marine ecosystems of Cambodia, identifying and...

 • Estimation of Emissions from Sugarcane Field Burning in Thailand Using Bottom-Up Country-Specific Activity Data

  Open burning in sugarcane fields is recognized as a major source of air pollution. However, the assessment of its emission intensity in many regions of the world still lacks...

 • Ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến rừng và đa dạng sinh học 2015

  Báo cáo này tập trung vào các nội dung sau: - Các tác động của hoạt động khai thác khoáng sản đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở xã Minh Sơn; - Sự chia sẻ lợi ích giữa do...

 • Discarded: Communities on the Frontlines of the Global Plastic Crisis

  This report continues GAIA’s research on the effects of China’s National Sword policy and the broader implications of plastic pollution as the world attempts to adjust to a new...

 • Khung kinh tế thủy văn để đánh giá thách thức ngành nước

  Việt Nam đang trải qua sự thay đổi ngày càng tăng về khả năng cung cấp nước tại các vùng và theo các mùa. Giảm thiểu tác động của những thay đổi đó đòi hỏi phải có sự đánh giá k...

 • Thailand Board of Investment Guide On Environmental Regulations

  This guide provides information about economic performance and environmental situation in Thailand. The natural environment is central to economic activity and growth, providing...

 • Khoáng sản – Phát triển – Môi trường: Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn, 2013

  Báo cáo là kết quả nghiên cứu do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2012. Một số vấn đề chính sách và thực tế đề cập...

 • Bản tin chính sách số 2 - Quý II/2011

  Trong quý 2, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã thống kê được 51 văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, trong...

 • Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 và khả năng đáp ứng chính sách của Việt Nam, 2015

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Environmental Performance Index: 2016 report

  The Environmental Performance Index (EPI) ranks countries’ performance on high-priority environmental issues in two areas: protection of human health and protection of...

 • Solid waste management in Cambodia

  Solid waste management consists of two sectors: the formal operation and the informal scavenging activities. Because scavenging contributes to solid waste management...

 • Distribution of selected heavy metals in sediment of the river basin of coastal area of Chanthaburi Province, Gulf of Thailand

  An article about heavy metal distribution in sediment of the river basin in coastal areas of Thailand. Sediment samples from 24 stations in coastal areas of Chanthaburi Province...

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).