Đi thẳng đến nội dung

Mekong Region Customary Tenure Workshop

Published by: MRLG

The Mekong Region Land Governance (MRLG) project and the Forestry Department of the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) co-hosted the “Mekong Region Customary Tenure Workshop” on 7-9 March 2017 in Nay Pyi Taw, Myanmar. This report outlines the main findings of the workshop, illustrated by some statements and case studies as presented by participants.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Customary Tenure in the Mekong Region: Workshop Outcomes

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Communal land
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Forests and forestry
  • Land
  • Legal framework
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Viet Nam
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Liên hệ

http://mrlg.org/ https://landportal.info/ http://www.mekonglandforum.org/

Tác giả (tổ chức) Mekong Region Land Governance
Nơi xuất bản Nay Pyi Taw, Myanmar
Nhà xuất bản Mekong Region Land Governance and the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Myanmar
Ngày xuất bản 20177
Đánh số trang 12
Các từ khóa customary tenure,communal and individual rights
Ngày đăng tải tháng 6 20, 2017, 16:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 18, 2017, 13:42 (UTC)