Đi thẳng đến nội dung

Báo cáo Thế giới về người bản xứ 2018

Những căng thẳng giữa chính quyền và người bản xứ đang ngày càng dâng lên tới đỉnh điểm. "Báo cáo Thế giới về người bản xứ 2018" bổ sung các tài liệu ghi chép, nhấn mạnh sự gia tăng các cuộc tấn công, giết hại người bản xứ khi họ bảo vệ đất đai của mình. 56 báo cáo quốc gia và 13 báo cáo về các chiến dịch quốc tế trong ấn phẩm này sẽ làm nổi bật xu hướng toàn cầu này.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Báo cáo Thế giới về người bản xứ 2018

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Ethnic minorities and indigenous people
 • SDG10 Reduce Inequality
 • SDG16 Peace Justice and Strong Institutions
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • China
 • India
 • Indonesia
 • Japan
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Philippines
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

Việc tái sử dụng và phân phối thông tin bao gồm những nội dung từ "Báo cáo Thế giới về người bản xứ" được khuyến khích với điều kiện phải trích dẫn nguồn thông tin. Tuy nhiên không được phép biên dịch các bài viết hoặc TOÀN BỘ ấn phẩm sang ngôn ngữ khác khi chưa có sự đồng ý của IWGIA.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Nhóm Công tác Quốc tế về người Bản xứ (IWGIA) Tầng 3, Prinsessegade 29 B DK 1422 Copenhagen Đan Mạch Điện thoại: (+45) 53 73 28 30 E-mail: iwgia@iwgia.org CVR: 81294410

Tác giả (cá nhân) Pamela Jacquelin-Andersen
Tác giả (tổ chức) The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
Số ISBN 978-87-92786-85-2
Số ISSN 1024-0217
Nơi xuất bản Copenhagen
Nhà xuất bản Nhóm Công tác Quốc tế về người Bản xứ (IWGIA)
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 640
Các từ khóa indigenous people,land rights,land development policies,người bản xứ,quyền đất đai,chính sách phát triển đất đai
Ngày đăng tải tháng 2 3, 2019, 10:45 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 20, 2019, 05:03 (UTC)