Đi thẳng đến nội dung

Decree on accreditation and promulgation of the Teacher Training Strategy 2006-2015 and Operational Plan from 2006-2010 No. 174 / N. Vientiane Capital, dated 03/08/2006

Decree on accreditation and promulgation of the Teacher Training Strategy 2006-2015 and Operational Plan from 2006-2010 No. 174 / N. Vientiane Capital, dated 03/08/2006

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on accreditation and promulgation of the Teacher Training Strategy 2006-2015 and Operational Plan from 2006-2010 No. 174 / N. Vientiane Capital, dated 03/08/2006

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Education policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653 ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

Tác giả (tổ chức) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Ngày xuất bản 2006
Đánh số trang 1
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 14:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 4, 2018, 08:54 (UTC)