Đi thẳng đến nội dung

Chương 8: Việt Nam – Khoảng cách nghèo gia tăng với người dân tộc thiểu số trích từ sách “Người bản xứ, nghèo đói và phát triển”

Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhóm người thiểu số trên đất nước này chưa được hưởng lợi từ sự tăng trưởng này. Bằng việc sử dụng dữ liệu từ các cuộc khảo sát nhà ở tại Việt Nam, nghiên cứu này đưa ra những phân tích về một số chỉ tiêu phát triển giữa các nhóm dân tộc bao gồm: nghèo đói, giáo dục, thị phần lao động, thu nhập của người lao động, lao động trẻ em, sức khỏe, dinh dưỡng và bảo vệ xã hội. Ở hầu hết tất cả các chỉ số, nhóm người dân tộc thiểu số đều kém hơn so với nhóm dân tộc đa số. Nghiên cứu này đưa ra những kết luận về một số khuyến nghị về chính sách để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giữa các dân tộc.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Chương 8: Việt Nam – Khoảng cách nghèo gia tăng với người dân tộc thiểu số” trích từ sách “Người bản xứ, nghèo đói và phát triển”

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Books and book chapters
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Poverty reduction
  • SDG1 No Poverty
  • SDG10 Reduce Inequality
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Ngân hàng Thế giới cho phép người dùng sử dụng Tác phẩm, theo các điều kiện giấy phép cụ thể, nhưng vẫn giữ bản quyền trong tất cả các tác phẩm được xuất bản trong Lưu trữ kiến thức mở (OKR), trừ khi có quy định khác. Phần lớn các tác phẩm của OKR được xuất bản theo Giấy phép về tài sản sáng tạo công cộng số 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO).

Một số tác phẩm có sẵn trong OKR không phải tuân theo các giấy phép CC BY, nhưng phải tuân theo các điều kiện sử dụng khác. Các tác phẩm này nêu rõ các giấy phép cụ thể liên quan đến việc sử dụng nội dung của tác phẩm.

Bất kể tác phẩm được sử dụng theo giấy phép nào, mọi hoạt động sử dụng Tác phẩm của (OKR) hoặc nội dung của tác phẩm đều phải ghi công Ngân hàng Thế giới và những người xây dựng nội dung tác phẩm đó bằng cách trích dẫn như sau:

[Tác giả ]. [Năm xuất bản] [Tiêu đề ]. © [Nhà xuất bản ]. [URL từ nguồn OKR] Giấy phép: [Giấy phép ] * Trong trường hợp có nhiều tác giả, những tác giả này phải được phân tách bằng dấu chấm phẩy. Định dạng để sử dụng: [họ], [tên], [tên đệm]

* In nghiêng Thường dùng: "Ngân hàng Thế giới" Thường dùng: "Giấy phép về tài sản sáng tạo công cộng CC BY"

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép CC-BY-SA-3.0-IGO
Liên hệ

Đặng Hải Anh (tác giả) Ngân hàng thế giới - Nhóm dữ liệu về phát triển (DECDG) (email) Đường 1818 H., N.W. MC2-846 Washington, DC 20433 United States Trang web: http://sites.google.com/site/haianhhdang/

Tác giả (cá nhân) Hai Anh Dang
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 36
Các từ khóa ethnic minorities,poverty,household survey,Vietnam,các dân tộc thiểu số,đói nghèo,khảo sát nhà ở,Việt Nam
Ngày đăng tải tháng 2 3, 2019, 10:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 20, 2019, 03:58 (UTC)