Đi thẳng đến nội dung

Dawei Special Economic Zone

This website contains information about the old and new Dawei SEZ website and one stop services for investors looking to invest in Dawei.

Data Resources (7)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Dawei SEZ
Chủ đề
  • Foreign investors
  • Investment
  • Investment policy and regulations
  • Special economic zones
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original webpage for access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 2020
Giấy phép unspecified
Liên hệ

For media inquiries: pmo-ygn@daweisezmc.com

Tác giả (tổ chức) Dawei Special Economic Zone Management Committee
Các từ khóa dawei,SEZ,invest
Ngày đăng tải tháng 6 13, 2019, 07:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 24, 2021, 08:01 (UTC)