Đi thẳng đến nội dung

Công văn số: 436/UBDT-CSDT V/v triển khai nội dung giám sát của Quốc hội khóa XIII

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH13 ngày 30/10/2012 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Báo cáo tình hình triển thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/06/2014 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV) đến năm 2020.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Công văn số: 436/UBDT-CSDT V/v triển khai nội dung giám sát của Quốc hội khóa XIII

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • SDG10 Reduce Inequality
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695. Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Tác giả (tổ chức) Ủy ban Dân tộc/ Committee for Ethnic Minority Affairs
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Ủy ban Dân tộc
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 29
Các từ khóa chính sách đất đai,đất ở,đất sản xuất,giảm nghèo bền vững,land policy,residential land,production land,sustainable poverty reduction
Ngày đăng tải tháng 2 3, 2019, 11:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 23, 2019, 10:58 (UTC)