Đi thẳng đến nội dung

Các Yếu tố Ảnh hưởng đến sự Phát triển Kinh tế - Xã hội của Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam

Việt Nam hiện là quốc gia có thu nhập trung bình thấp, nhưng khoảng cách phát triển giữa các Dân tộc thiểu số (DTTS) và nhóm đa số vẫn tồn tại và ngày càng nới rộng. Hơn thế nữa các nhóm DTTS lại đứng tại những điểm khác nhau trong khoảng cách giữa nhóm đa số và nhóm thiểu số. Nghiên cứu này đi vào tìm hiểu nguyên nhân làm thế nào mà các nhóm dân tộc đã vươn lên thành những nhóm ‘đầu bảng’ về phát triển kinh tế xã hội, trong khi có những nhóm vẫn chưa thực sự tận dụng được các cơ hội, và do đó trở thành các nhóm kém thành công hơn hoặc thậm chí là tụt hậu. Các câu hỏi nghiên cứu chính bao gồm: (1) Đâu là những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm dân tộc? (2) Tại sao có những nhóm DTTS đã thoát nghèo thành công trong khi các nhóm khác vẫn chậm cải thiện? (3) Những nhân tố chi phối này đã được tính đến và giải quyết như thế nào trong các chính sách, chương trìnhcủa Chính phủ, hỗ trợ và hợp tác của các đối tác quốc tế và các bên hữu quan khác (3) Cần phải có những thay đổi gì trong quá trình hoạch định và thực thi các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng DTTS và miền núi? Nghiên cứu này sử dụng kết hợp cả phương pháp định lượng và định tính. Để xác định được cácnhóm ‘đầu bảng’ và các nhóm ‘cuối bảng’, nhóm nghiên cứu đã dựa vào số liệu Điều tra Thực trạng Kinh tế - Xã hội của 53 Dân tộc thiểu số năm 2015 để tính toán chỉ số Phát triển con người (HDI) và chỉ số Nghèo đa chiều (MPI) như là hai chỉ báo về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của các DTTS.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Các Yếu tố Ảnh hưởng đến sự Phát triển Kinh tế - Xã hội của Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Xem chi tiết tại: https://openknowledge.worldbank.org/terms-of-use

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Đồng tác giả (tổ chức) Ngân hàng thế giới, CEMA
Số ISBN 978-604-89-8586-8
Nơi xuất bản Việt Nam
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức
Ngày xuất bản 2019
Đánh số trang 112
Chú ý

http://documents.worldbank.org/curated/en/168971565786956800/Drivers-of-Socio-Economic-Development-Among-Ethnic-Minority-Groups-in-Vietnam

Các từ khóa socio-economic development,poverty reduction policy,dân tộc thiểu số,chính sách giảm nghèo
Ngày đăng tải tháng 5 14, 2020, 08:52 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 16, 2020, 09:40 (UTC)