Đi thẳng đến nội dung

Laos: Education

The page provides an overview of the state of education in Lao PDR, as well as the work that Save the Children is doing to improve it.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Access to education
  • Education policy and administration
  • Primary and secondary education
  • Social development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản N/a
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Save the Children
Nơi xuất bản Laos
Nhà xuất bản Save the Children
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 07:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 18, 2018, 03:59 (UTC)