Đi thẳng đến nội dung

Đánh giá thực trạng khả năng và cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội của nhóm người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Đánh giá thực trạng khả năng và cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội của nhóm người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • SDG10 Reduce Inequality
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội Địa chỉ: Số 02, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (024) 38.242074 Tax code: 0101791037 Fax: (024) 38.269733 Email: Vkhld@ilssa.org.vn

Tác giả (cá nhân) PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc/ Assoc. Prof. Ph.d Nguyen Ba Ngoc
Đồng tác giả (cá nhân) Nhóm nghiên cứu/ Research team
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Ngày xuất bản 2015
Các từ khóa nhóm người nghèo,đối tượng dễ bị tổn thương,poor people,vulnerable group
Ngày đăng tải tháng 1 24, 2019, 06:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 23, 2019, 11:00 (UTC)