Đi thẳng đến nội dung

Indidenous Women in decisions making training of trainner

This documents had translate form english handbook conducted by AIPP, supported by UNDP, This handbook had developed into target of 3 ethnics group as: Hmong, Khamu and Khatang

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Indidenous Women in decisions making training of trainner

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Gender
  • Women
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constrains at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Gender Development Association Saphanthong-neua village, Unit 101/5 P.O box: 10820 Vientiane Lao PDR phone: +85621 263349

Tác giả (tổ chức) Gender Development Association
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản ກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
Đánh số trang 86
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 12:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 7, 2020, 00:28 (UTC)