Đi thẳng đến nội dung

Góp ý dự thảo quyết định cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ CT, PHMT đối với khai khoáng 2012

Góp ý của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho bản dự thảo lần 2 Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Cục Quản lý chất thải và Cải thiện Môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên Môi trường) chủ trì.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Gop y du thao quyet dinh cai tao, phuc hoi moi truong và ky quy CT, PHMT doi voi khai khoang 2012

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Access to information
  • Construction
  • Construction policy and regulation
  • Environmental impact assessments
  • Extractive industries
  • Extractive industries policy and administration
  • Laws and regulations
  • Mining
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (tổ chức) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Nơi xuất bản Việt Nam
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 4
Ngày đăng tải tháng 12 16, 2015, 09:48 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 14, 2016, 08:23 (UTC)