Đi thẳng đến nội dung

Legal briefing: How international law applies to the Don Sahong Dam

A legal briefing on how international law applies to the Don Sahong Dam. The Government of Laos proceeded with the Don Sahong Dam after claiming it was only required under the 1995 Mekong Agreement to notify neighboring governments, rather than to undergo a prior consultation. This briefing raises some concerns with Laos’ interpretation of the Mekong Agreement and international law.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Legal briefing: How international law applies to the Don Sahong Dam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • International laws and treaties
  • Legal education for professionals
  • Legal education for the public
  • Legal framework
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Viet Nam
  • Lao People's Democratic Republic
  • Thái Lan
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

International Rivers 2054 University Avenue Suite 300, Berkeley, CA 94704-2644, USA +1 510 848 1155 | www.internationalrivers.org

Tác giả (cá nhân) Herbertson, Kirk
Nhà xuất bản International Rivers
Ngày xuất bản 2014
Ngày đăng tải tháng 6 10, 2015, 10:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 7, 2016, 21:45 (UTC)