Đi thẳng đến nội dung

Hàng triệu người đối mặt với tình trạng mất việc làm do tác động của COVID-19 lên thị trường việc làm

Đây là trang web đã được lưu trữ mô tả các tác động của COVID-19 đối với thị trường việc làm của Việt Nam ở một số ngành kinh tế

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Labor
  • Pandemics
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy truy cập trang web gốc về hạn chế truy cập và sử dụng. https://customsnews.vn/millions-face-job-loss-as-employment-market-feels-covid-19-effects-14067.html

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Báo Hải quan
Ngày xuất bản 2020
Các từ khóa COVID-19,labour market,thị trường lao động,job loss
Ngày đăng tải tháng 5 14, 2020, 09:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 16, 2020, 09:37 (UTC)