Đi thẳng đến nội dung

Myanmar to Draft First Labour Safety Law

An article published in the English language weekly Myanmar Times on the first law on safety and health in workplaces being drafted by the Ministry of Labour of Myanmar in 2013.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Labor policy and administration
  • Labor rights and labor unions NGOs
  • Laws and regulations
  • Safety and health at work
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

© Copyright 2018 The Myanmar Times. All rights reserved. No known access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 2012
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Myanmar Consolidated Media Co., Ltd. Yangon Head Office: No. 379/383 Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar. Tel: +95 1 253 642, +95 1 253651, +95 1 392 928 Fax: +95 1 254 158, +95 1 392 928

Tác giả (cá nhân) Shwe Yee Saw Myint
Tác giả (tổ chức) Myanmar Times
Nhà xuất bản Myanmar Times
Ngày xuất bản 2012
Các từ khóa V4MF,FLEGT,labor safety law
Ngày đăng tải tháng 8 3, 2018, 15:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 24, 2020, 05:54 (UTC)