Đi thẳng đến nội dung

Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản hỗ trợ tài chính mới giúp Việt Nam trong nỗ lực phát triển khu vực nông thôn

Đây là trang web đã được lưu trữ, mô tả về thông cáo báo chí về khoản tín dụng ưu đãi trị giá 153 triệu đô la Mỹ của Ngân hàng thế giới hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam về phát triển nông thôn và giảm nghèo.

Data Resources (2)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Aid and development
  • Ethnic minorities and indigenous people
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy xem trang web gốc về hạn chế truy cập và sử dụng http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2017/06/28/new-world-bank-financing-to-bolster-vietnams-efforts-to-spur-rural-development

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) Ngân hàng Thế giới
Ngày xuất bản 2017
Các từ khóa concessional financing,National Target Programs,Chương trình mục tiêu quốc gia,tín dụng ưu đãi,Program for Results,Chương trình dựa trên kết quả đầu ra,18 provinces,18 tỉnh
Ngày đăng tải tháng 7 14, 2020, 04:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 21, 2020, 06:34 (UTC)