Đi thẳng đến nội dung

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến rừng và đa dạng sinh học 2015

Báo cáo này tập trung vào các nội dung sau: - Các tác động của hoạt động khai thác khoáng sản đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở xã Minh Sơn; - Sự chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp khai thác khoáng sản và cộng đồng địa phương; - Nhận thức của các bên liên quan về tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và khai thác khoáng sản.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến rừng và đa dạng sinh học 2015

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Agriculture
  • Biodiversity
  • Environment and natural resources
  • Environmental and biodiversity protection
  • Environmental impact assessments
  • Mining
  • Pollution and waste
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại: 0219 3866 159, Email: lienhiephoihg@gmail.com

Đồng tác giả (cá nhân) Cao Hồng Kỳ, Tô Đức Hiện, Nguyễn Đức Anh
Đồng tác giả (tổ chức) (Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, PanNature
Nơi xuất bản Việt Nam
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 36
Các từ khóa mineral exploitation,khai thác khoáng sản,đa dạng sinh học,,mineral expploitation
Ngày đăng tải tháng 12 23, 2015, 10:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 11, 2020, 10:19 (UTC)