Đi thẳng đến nội dung

Videos on Digital Security

Data Resources (7)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Digital Security
Chủ đề
  • Access to information
  • Education and training
  • Science and technology
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Ngeth Moses
Nhà xuất bản Open Development Cambodia
Văn bản pháp luật liên quan Video_record_cyber_security__2022.pdf
Các từ khóa Cybersecurity,Facebook,Telegram,Passwork management,spyware,self-protection
Ngày đăng tải tháng 7 19, 2023, 13:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 2, 2023, 10:14 (UTC)