Đi thẳng đến nội dung

Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Năm 2015 đánh dấu 70 năm kể từ ngày Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, 40 năm sau khi thống nhất đất nước, và chỉ 30 năm sau khi thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia với câu chuyện thành công nhất về phát triển. Những thành tố quan trọng của thành công bao gồm đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn, ý thức về mục đích xã hội chung và sự tập trung vào tương lai. Bắt đầu từ cuối những năm 1980, những yếu tố này đã được hợp nhất với sự cất cánh của thị trường và nền kinh tế toàn cầu, đưa đất nước vào con đường trở thành quốc gia có thu nhập trung bình như ngày nay. Sự phát triển ngoạn mục - Việt Nam một trong những nước phát triển nhanh nhất thế giới- đã loại bỏ hoàn toàn sự thiếu thốn cùng cực và giúp hàng chục triệu người thoát khỏi đói nghèo. Hướng tới năm 2035, đánh dấu 60 năm kể từ khi thống nhất, Việt Nam hiện đang khao khát thực hiện hiện đại hóa, công nghiệp hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những khát vọng này cùng với chính sách hỗ trợ và chương trình nghị sự dựa trên ba trụ cột: cân bằng sự thịnh vượng kinh tế với sự bền vững môi trường, thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội, củng cố năng lực và trách nhiệm của nhà nước. Sự tăng trưởng nhanh chóng để đạt được những khát vọng này sẽ chỉ được duy trì khi dựa trên tăng trưởng năng suất cao hơn và phản ánh các chi phí về suy thoái môi trường. Ngược lại, tăng trưởng năng suất sẽ được hưởng lợi từ các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, mở rộng lợi ích của tập trung đô thị và nuôi dưỡng một nền kinh tế sáng tạo và dựa trên đổi mới sáng tạo. Duy trì công bằng và hòa nhập xã hội đồi hỏi phải nâng đỡ các nhóm bên lề và cung cấp dịch vụ cho một xã hội trung lưu đang già hóa và đô thị hóa. Và để thực hiện khát vọng của đất nước, cáccơ quan thể chế của chính phủ sẽ cần phải trở nên hiện đại, minh bạch và có gốc rễ từ luật pháp.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ_Tiếng Anh

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Education and training
  • Environment and natural resources
  • SDG1 No Poverty
  • SDG16 Peace Justice and Strong Institutions
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy xem chi tiết tại: https://openknowledge.worldbank.org/terms-of-use

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) Ngân hàng Thế giới
Đồng tác giả (cá nhân) Cao, Sinh Viet; Demombynes, Gabriel; Kwakwa, Victoria; Mahajan, Sandeep; Shetty, Sudhir; Đam, Vũ Đức; Vinh, Bùi Quang; Van Trotsenburg, Axel;
Số ISBN 978-1-4648-0825-8
Nơi xuất bản Washington DC
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 409
Chú ý

http://documents.worldbank.org/curated/en/996421479825859721/main-report

Các từ khóa Justice,Poverty,Environment and Natural Resource,Education,Health
Ngày đăng tải tháng 3 25, 2020, 06:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:26 (UTC)