Đi thẳng đến nội dung

Tương lai việc làm Việt Nam : Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn : Báo cáo chính

50 triệu việc làm của Việt Nam là nền tảng cho thành công kinh tế của đất nước. Sự chuyển đổi kinh tế sang dịch vụ và sản xuất, năng suất lao động và tăng trưởng tiền lương ấn tượng đã dẫn đến giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói và tăng trưởng kinh tế được thế giới ghi nhận trong những thập kỷ qua. Tỷ lệ việc làm cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp theo tiêu chuẩn toàn cầu. Thách thức việc làm là tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao và bao trùm hơn. Các nhà máy nước ngoài nhìn sáng bóng chỉ trả lương cao hơn mức lương tối thiểu và mang lại lợi ích xã hộ chỉ cho 2,1 triệu việc làm. Các doanh nghiệp đã đăng ký trong nước cung cấp không quá 6 triệu việc làm. Trong khi đó, 38 triệu việc làm của người Việt là làm nông nghiệp gia đình, hộ kinh doanh gia đình hoặc lao động không hợp đồng. Những công việc truyền thống này được đặc trưng với năng suất thấp, lợi nhuận thấp, thu nhập ít ỏi và có rất ít sự bảo vệ cho người lao động. Mặc dù những công việc này là con đường để thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng chúng không phải là phương tiện để đạt đến vị thế của tầng lớp trung lưu mà người dân Việt Nam khao khát. Người dân tộc thiểu số, phụ nữ và lao động phổ thông chiếm phần lớn trong nhóm các công việc này.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tương lai việc làm Việt Nam : Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn : Báo cáo chính_Tiếng Anh

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Agriculture
  • Education and training
  • Labor
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy xem chi tiết tại: https://openknowledge.worldbank.org/terms-of-use

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (cá nhân) Cunningham, Wendy; Pimhidzai, Obert;
Tác giả (tổ chức) Ngân hàng Thế giới
Số ISBN 978-604-89-2981-7
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 164
Chú ý

http://documents.worldbank.org/curated/en/973841543238555966/Main-Report.

Các từ khóa labour,job,skills development
Ngày đăng tải tháng 3 25, 2020, 09:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:11 (UTC)