Đi thẳng đến nội dung

Khoáng sản – Phát triển – Môi trường: Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn, 2013

Báo cáo là kết quả nghiên cứu do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2012. Một số vấn đề chính sách và thực tế đề cập trong báo cáo đã và đang được khắc phục bởi Luật Khoáng sản sửa đổi (thông qua tháng 12/2010 và có hiệu lực từ 01/07/2011) và các văn bản mới được ban hành gần đây.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Khoang san – Phat trien – Moi truong: Doi chieu giua ly thuyet va thuc tien, 2013

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
Chủ đề
 • Environment and natural resources
 • Environment and natural resources policy and administration
 • Environmental impact assessments
 • Extractive industries
 • Extractive industries policy and administration
 • Industrial mining
 • Laws and regulations
 • Mining
 • Pollution and waste
 • Social development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Ấn phẩm không sử dụng cho các mục đích thương mại

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (tổ chức) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Nơi xuất bản Việt Nam
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Mỹ Thuật
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 48
Ngày đăng tải tháng 12 16, 2015, 04:59 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 23, 2016, 08:14 (UTC)