Đi thẳng đến nội dung

Labor and employment regulatory framework in Myanmar

An analysis by William D. Greenlee, Jr. on labor and employment regulatory framework in Myanmar. Published in Yangon, Myanmar, by the American Chamber of Commerce in Thailand, 2013.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Labor and employment regulatory framework in Myanmar

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • American Chambers of Commerce
  • Business associations
  • Labor
  • Labor policy and administration
  • Laws and regulations
  • Minimum wage
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

The American Chamber of Commerce in Thailand 7th Floor, GPF Witthayu Tower A, 93/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: +66 (0) 2254-1041 Fax: +66 (0) 2251-1605 Email: service@amchamthailand.com

Tác giả (cá nhân) William D. Greenlee, Jr.
Đồng tác giả (cá nhân) Sai Tip
Nơi xuất bản Bangkok, Thailand
Nhà xuất bản The American Chamber of Commerce in Thailand
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 2
Ngày đăng tải tháng 11 11, 2016, 08:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 31, 2020, 16:25 (UTC)