Đi thẳng đến nội dung

190 library_records found

Chuyên đề: Mining

Kết quả lọc
 • Đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên: Vai trò của Trung Quốc ở khu vực Đông Dương 2009

  Bài viết này tóm lược thảo luận chính sách của dự án nghiên cứu "Tìm hiểu Trung Quốc dưới vai trò một nhà hoạt động ở khu vực Đông Dương" do Quỹ Heinrich Boll Stiftung,...

 • Đánh giá hiệu quả KT-XH, phân chia lợi ích và quản lý nguồn thu trong khai thác titan 2013

  Báo cáo nghiên cứu tập trung vào các kết quả ban đầu về hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động khai thác titan ở Bình Định, đồng thời phác họa bức tranh về phân chia lợi ích...

 • Bản tin chính sách số 8 - Quý IV/2012

  Nội dung chính của bản tin: Xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 Tham vấn...

 • Bản tin chính sách số 14 - Quý II/2014

  Các nội dung chính trong Bản tin kỳ này: 1. Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập 2. Cải thiện hệ thống quản lý thu nhằm tối ưu hóa lợi ích từ khai...

 • Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách, 2010

  Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm...

 • Hiến chương Tài nguyên thiên nhiên 2011

  Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (NRC) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi...

 • Bản tin chính sách số 12 - Quý IV/2013

  Dữ liệu này không có mô tả


 • The master plan study for promotion of the mining industry in the Kingdom of Cambodia : final report

  This report provides a road map for sustainable development and investment promotion in Cambodia's mining sector, giving due consideration to the country’s environment....

 • The framework for extractive industries governance in ASEAN, first edition

  The framework aims to contribute to the development of extractive industries within ASEAN that are accountable, transparent, and well-governed and are effective in stimulating...

 • Utilizing mining and mineral resources to foster the sustainable development of the Lao PDR

  This report focuses on the two existing large-scale mines in Laos – MMG Sepon and the PBM Phu Kham Copper-Gold Operation. Together, these mines account for the bulk of mineral...

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).