Đi thẳng đến nội dung

Các nguyên tắc CARE đối với quản trị dữ liệu bản địa

Các nguyên tắc CARE đối với quản trị dữ liệu bản địa hướng đến con người và mục đích, phản ánh vai trò trọng yếu của dữ liệu trong việc thúc đẩy sự đổi mới và quyền tự quyết của người bản địa.

Data Resources (4)

Data Resource Preview - [Tiếng Anh] Các nguyên tắc CARE đối với quản trị dữ liệu bản địa

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
  • Tiếng Thái Lan
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
  • SDG17 Partnerships for the Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Toàn cầu
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Liên minh dữ liệu bản địa toàn cầu (GIDA) Email: info@GIDA-Global.org Website:https://www.gida-global.org/

Đồng tác giả (cá nhân) Stephanie Russo Carroll; Maui Hudson; và công sự.
Nơi xuất bản Gaborone, Botswana
Nhà xuất bản Liên minh dữ liệu bản địa toàn cầu (GIDA)
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 5
Chú ý

https://www.gida-global.org/care

Các từ khóa data governance,indigenous,quản trị dữ liệu,bản địa,quyền,data rights
Ngày đăng tải tháng 1 26, 2021, 06:43 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 15, 2021, 06:17 (UTC)