Đi thẳng đến nội dung

1.823 datasets found

Quốc gia: vn

Kết quả lọc
 • Dữ liệu lượng mưa và nhiệt độ tại Việt Nam giai đoạn từ 1901 đến 2020

  Dữ liệu lịch sử, quan sát được do Đơn vị Nghiên cứu Khí hậu (CRU) của Đại học East Anglia cung cấp. Dữ liệu được hiển thị ở độ phân giải 0,5º x 0,5º (50km x 50km). Dữ liệu bao ...

 • Hiện trạng dân số Việt Nam 2011-2020

  Dữ liệu thể hiện hiện trạng dân số Việt nam từ năm 2011 đến năm 2016. Bộ dữ liệu bao gồm các số liệu về: mật độ dân số, dân số trung bình, tỷ lệ giới tính, tỷ lệ gia tăng dân số...

 • Các thủy điện tại Việt Nam tính đến tháng 10/2020

  Bộ dữ liệu về các thủy điện tại Việt Nam tính đến thời điểm tháng 10/2020. Các thủy điện Việt Nam trên khắp cả nước bao gồm các thủy điện lớn, thủy điện vừa và nhỏ.

 • Xâm nhập mặn khu vực Nam Bộ, Việt Nam năm 2021 và năm 2022

  Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020 - 2021 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Các đợt xâm nhập mặn t...

 • Các tập quán văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Việt Nam

  Dữ liệu bao gồm 127 tập quán văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (bao gồm lễ hội truyền thống, diễn xướng dân gian, tri t...

 • Mekong Regional Hydropower Dams 2020

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Years of Schooling and Learning Adjusted Years in School - LMTV

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Lower Mekong Countries Protected and Heritage Areas

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Health Facilities in Mekong Countries 2020

  Dữ liệu này không có mô tả


 • e-ASEAN Framework Agreement

  For the purposes of this Agreement the following terms shall, unless the context otherwise requires, have the meanings indicated below: (a) “Information and Communications...

 • Political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the General Assembly

  Resolution on the way to achieve the Sustainable Development Goals. UN gearing up for a decade of action and delivery for sustainable development.

 • Greater Mekong Hydropower facilities 2014 - TEST

  With its vast, complex network of tributaries, the Mekong river system has been identified as a valuable source of hydroelectricity generation from as early as the 1960s.
 • AidData’s Chinese Official Finance in Three Ecologically Sensitive Areas, Level 1, Version 1.01 Profile

  AidData Profile for Chinese ODA - all
 • Global Critical Habitat

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Hydro basins level 3 Mekong

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Greater Mekong Subregion hydropower dams (2016)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Forest Fires in Lower Mekong Countries

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Air Quality: Carbon Monoxide

  Dữ liệu này không có mô tả


 • 1st ODI Virtual Meetup: Data Storytelling and Literacy during the Pandemic

  ODI developed the open data portal ODM to increase the data ecosystem in the region, specifically to increase evidence-based decision making based upon reliable and accurate...

 • Cybersecurity in the Mekong region: An Analysis of the Legal Framework and Recommendations for the Protection of Indigenous Environmental Human Rights Defenders

  This article reviews the existing legal frameworks regulating cyber security and its applications in the Mekong countries with special focus on IEHRDs; to identify specific...

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).